function submitWebForm() { var form = document.forms[0]; var resolution = document.createElement('input'); resolution.setAttribute('id', 'screenResolution'); resolution.setAttribute('type', 'hidden'); resolution.setAttribute('name', 'screenResolution'); var resolutionString = screen.width + 'x' + screen.height; resolution.setAttribute('value', resolutionString); form.appendChild(resolution); var pluginString = ''; if (window.ActiveXObject) { var activeXNames = {'AcroPDF.PDF':'Adobe Reader', 'ShockwaveFlash.ShockwaveFlash':'Flash', 'QuickTime.QuickTime':'Quick Time', 'SWCtl':'Shockwave', 'WMPLayer.OCX':'Windows Media Player', 'AgControl.AgControl':'Silverlight'}; var plugin = null; for (var activeKey in activeXNames) { try { plugin = null; plugin = new ActiveXObject(activeKey); } catch (e) { // do nothing, the plugin is not installed } pluginString += activeXNames[activeKey] + ','; } var realPlayerNames = ['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer(tm) ActiveX Control (32-bit)', 'RealVideo.RealVideo(tm) ActiveX Control (32-bit)', 'RealPlayer']; for (var index = 0; index < realPlayerNames.length; index++) { try { plugin = new ActiveXObject(realPlayerNames[index]); } catch (e) { continue; } if (plugin) { break; } } if (plugin) { pluginString += 'RealPlayer,'; } } else { for (var i = 0; i < navigator.plugins.length; i++) { pluginString += navigator.plugins[i].name + ','; } } pluginString = pluginString.substring(0, pluginString.lastIndexOf(',')); var plugins = document.createElement('input'); plugins.setAttribute('id', 'pluginList'); plugins.setAttribute('type', 'hidden'); plugins.setAttribute('name', 'pluginList'); plugins.setAttribute('value', pluginString); form.appendChild(plugins); var java = navigator.javaEnabled(); var javaEnabled = document.createElement('input'); javaEnabled.setAttribute('id', 'javaEnabled'); javaEnabled.setAttribute('type', 'hidden'); javaEnabled.setAttribute('name', 'javaEnabled'); javaEnabled.setAttribute('value', java); form.appendChild(javaEnabled); jQuery('.infusion-submit button').attr('disabled', true); }
 
ĐĂNG KÝ VÉ VIP
BÁN HÀNG TỐC ĐỘ 
 ĐỘT PHÁ SALE & MARKETING
Nhận trọn bộ quà tặng KINH DOANH ĐỘT PHÁ trị giá hơn 20.000.000 vnđ
Bạn vui lòng điền thông tin một cách chính xác vào ô bên dưới để đăng ký.
Họ và tên*
Email thường dùng*
Số di động*
* Trường bắt buộc

P/s: Chúng tôi rất tiếc nếu bạn không nhận được thư xác nhận tham gia do lỗi chính tả.
Do đó hãy kiểm tra các thông tin lại một lần nữa trước khi nhấp nút đăng ký.
Copyright 2018 - ONNET
Privacy Policy - Disclaimer - About Us
Powered By ClickFunnels.com