function submitWebForm() { var form = document.forms[0]; var resolution = document.createElement('input'); resolution.setAttribute('id', 'screenResolution'); resolution.setAttribute('type', 'hidden'); resolution.setAttribute('name', 'screenResolution'); var resolutionString = screen.width + 'x' + screen.height; resolution.setAttribute('value', resolutionString); form.appendChild(resolution); var pluginString = ''; if (window.ActiveXObject) { var activeXNames = {'AcroPDF.PDF':'Adobe Reader', 'ShockwaveFlash.ShockwaveFlash':'Flash', 'QuickTime.QuickTime':'Quick Time', 'SWCtl':'Shockwave', 'WMPLayer.OCX':'Windows Media Player', 'AgControl.AgControl':'Silverlight'}; var plugin = null; for (var activeKey in activeXNames) { try { plugin = null; plugin = new ActiveXObject(activeKey); } catch (e) { // do nothing, the plugin is not installed } pluginString += activeXNames[activeKey] + ','; } var realPlayerNames = ['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer(tm) ActiveX Control (32-bit)', 'RealVideo.RealVideo(tm) ActiveX Control (32-bit)', 'RealPlayer']; for (var index = 0; index < realPlayerNames.length; index++) { try { plugin = new ActiveXObject(realPlayerNames[index]); } catch (e) { continue; } if (plugin) { break; } } if (plugin) { pluginString += 'RealPlayer,'; } } else { for (var i = 0; i < navigator.plugins.length; i++) { pluginString += navigator.plugins[i].name + ','; } } pluginString = pluginString.substring(0, pluginString.lastIndexOf(',')); var plugins = document.createElement('input'); plugins.setAttribute('id', 'pluginList'); plugins.setAttribute('type', 'hidden'); plugins.setAttribute('name', 'pluginList'); plugins.setAttribute('value', pluginString); form.appendChild(plugins); var java = navigator.javaEnabled(); var javaEnabled = document.createElement('input'); javaEnabled.setAttribute('id', 'javaEnabled'); javaEnabled.setAttribute('type', 'hidden'); javaEnabled.setAttribute('name', 'javaEnabled'); javaEnabled.setAttribute('value', java); form.appendChild(javaEnabled); jQuery('.infusion-submit button').attr('disabled', true); }
 
BÁN HÀNG TỐC ĐỘ
ĐỘT PHÁ SALE & MARKETING
Chương trình được chờ đợi suốt nhiều tháng qua, đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi những tăng trưởng Doanh Số kinh doanh của bạn. Bạn có quyền thành công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để thay đổi cuộc sống của mình và của những người khác.
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
Hà Nội: 13/06/2020 - TP HCM: 14/06/2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: www.onnet.edu.vn
Email: info@onnet.com.vn
Hotline: 0968 919 099
Powered By ClickFunnels.com